Divendres 17 d'Abril 2015

EDITOR

Esteu connectats a la web de l'Associació “MLC PO”
(Associació Moneda Local Complementària Ètica, Social i Solidària dels Pirineus Orientals)
N° de declaració W662007073
MLC PO, 10 r Augustin Pajou 66000 PERPINYÀ
Director de la publicació : MLC PO

ALLOTJAMENT

Aquest lloc està allotjat per OVH

PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

Les informacions són recollides per al tractament dels vostres tràmits i estadístiques internes de gestió de l'Associació MLC PO. Cap informació personal es recull sense el vostre coneixement o cedida a tercers.

INFORMACIÓ PERSONAL

En aplicació dels articles 39 i següents de la Llei del 6 de Gener 1978 modificada, una persona concernida te dret a accedir i rectificar la informació que li correspon. Si desitja exercir aquest dret, ha de contactar l'equip de MLC PO (veure. Secció de contacte). Les persones concernides han estat informades dels seus drets. El dret d'accés és immediat . S'exerceix el dret de rectificació amb el webmaster.

DRETS D'AUTOR – COPYRIGHT

La totalitat d'aquest lloc cau sota la legislació francesa i internacional sobre la propietat intel·lectual i els drets d'autor. Queden reservats tots els drets de reproducció, incloent-hi documents descarregables i les representacions iconogràfiques i fotogràfiques. La reproducció de tot o part d'aquest lloc web en qualsevol suport electrònic està estrictament prohibida sense l'autorització del director de la publicació. S'autoritza la reproducció dels textos d'aquest lloc sobre paper, especialment en el marc pedagògic, subjecte al compliment de les tres condicions següents :
– difusió de franc,
– respecte de la integritat dels documents que es reprodueix: sense modificació o alteració de cap mena,
– citació clara i llegible de la font amb una formulació d'aquest tipus
per exemple: “Obtingut de la web de l ’Associació “MLC PO” http://soudaqui.cat. Els drets de reproducció són reservats i estrictament limitats”.
S'haura d'incloure en la referència l'adreça IP del lloc de la MLC. Per a altres usos, contacteu amb el administrador del lloc web.