Els usuaris, proveïdors i institucionals, poden demanar a participar al col·legi corresponent. (una persona pot integrar només un col·legi)

Quan tingam prou participants, podrem crear aquests col·legis que organitzaran, si és necessari, una elecció dels membres que participaran regularment a les sessions de treball.

De la mateixa manera, un o dos membres de cada col·legi seran designats com a delegats a les trobades inter-col·legials (el 4rt col-legi és el dels membres fundadors).

Per a més detalls, veure els estatuts de l'associació: http://www.soudaqui.cat/pdf/statuts/statuts_mlcpo.pdf

Podeu també integrar ara mateix la colla dels membres fundadors, com a membre actiu.

Tenim a minim 1 reunió , mensual.
per a participar en un col·legi, contacteu amb nosaltres: contact@soudaqui.cat

 

Gràcies pel seu interès en la moneda local.

Parleu d'aquest projecte en el vostre entorn familiar, social i professional!