Està previst que la moneda sigui distribuïda en forma de cupons-bitllets, bescanviables per euros, amb un valor equivalent, però amb una "fosa"’* a determinar pels 4 col·legis (els socis fundadors, usuaris (consumidor ' actors), proveïdors ( prod' actors), institucionals).
Desenvoluparem la xarxa de tal manera que aquests diners puguin circular entre proveïdors, i evitar que es converteixin de nou en euros invertits en el sector bancari, i així desapareixer en l'economia financera (l'economia “real” representa només a l'entorn de 2% dels intercanvis financers).
D'aquesta manera, es pot augmentar la massa monetària local.

La MLC, com a eina de transformació de l'economia, tindrà els seus objectius determinats per una Carta de valors.

Aixi, es podrà utilitzar el fons de garantia, per a finançar projectes d'acord amb els nostres valors (ètica, ecològics, socials i solidàris), o per proposar “micro credits” que permet ajudar la dinamica local. (vejeu aquesta adreça per mès detalls)
Això favoritza una economia de satisfacció,, permetent al consumidor de satisfer sus necessitats basiques (i al proveidor de incrementar su producció), al contrari de la economia de consum excessiu generada per el sistema economic actual.**
A mès, això genera un effecte favorable, per el desenvolupament de la moneda local.

Pràcticament, els usuaris rebran cupons de moneda local a canvi de l'equivalent en euros. Aquests cupons tindran força més que un valor simbòlic; hauran estat prèviament “fiançats” en un banc ètic (com La NEF per exemple). Per això cal un finançament inicial, per a pagar l'impressor, i sobretot per a garantir el valor dels futurs bitllets-cupons.

Veiem que el valor total es duplica. El banc ètic en efecte pot tenir diners (que queden “bloquejats” per a nosaltres, però no per a ella), i utilitzar-los per al finançament de projectes conformes als nostres valors.
establirem un conveni amb el banc, per a influir en la selecció dels projectes finançats.
* la “ fosa” és un percentatge de sostret quan la moneda no s'ha utilitzat durant un període massa llarg, (durada variable segons les monedes).
Aquesta operació, utilitzada per una bona part de les monedes locals, té com a finalitat d'evitar l'atresorament (acumulació) i per tant encoratjar els titulars a utilitzar-la més frequentment. Doncs “circula” més vegades en el circuit local.
Cada vegada que s'utilitza aquesta moneda, genera ingressos a l'economia local. Per això aquest funcionament dóna força més eficiencia a la MLC en comparació amb l'euro.
(S'ha observat que una moneda local genera entre 3 i 12 vegades més riquesa que el seu equivalent en moneda oficial.)
** Veure el joc de “La Paperera ” (Valeureux.org), que destaca les diferències entre les economies:
– clàssica,
– o “mutualista”
– o “Dividend universal”.
Un vídeo a la part inferior de la pàgina permet als jugadors expressar els pros i els contres de cadascuna.

>>> Acte :