Si la gestió del Soudaqui us interessa,, podeu participar en les reunions.
Gracies de contactar-nos en aquesta adreça: contact@soudaqui.cat