>>> Vegeu la llista de proveïdors, Vegeu els bitllets…

 

Utilitzar la moneda complementària nord-catalana, és optar per :

Una moneda local

 • Centrar-se en la qualitat i els circuits curts
 • Millorar la riquesa natural i cultural del nostre territori
 • Respostes de proximitat a les nostres necessitats

Una moneda ètica

 • Es basa en la cooperació de tots els membres implicats en el seu desenvolupament
 • Promou la transparència en el seu funcionament
 • Incita tothom a adoptar pràctiques respectuoses dels humans i del medi ambient

Una moneda social i solidària

 • Fomentar el seu ús per un màxim de gent
 • Enfortir les relacions socials i el diàleg entre tots
 • Donar suport a projectes inscrits en una dinàmica social, equitable i eco-responsable

Una moneda portadora de sentit

 • Que tothom pugui entendre com es crea, funciona i circula una moneda
 • Arrelar els diners en un territori per a servir als intercanvis reals i no pas a l'especulació
 • Posar la moneda al servei d'una evolució del sistema econòmic actual

Nous avons signé le manifeste des Monnaies Locales Complémentaires Citoyennes (MLCC)

Article: Pourquoi les monnaies locales cartonnent partout en France

>>> Vegeu la llista de proveïdors, Vegeu els bitllets…